try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Guru Granth Sahib (GGS) Web Academy

Gurmat Topics - 2009

Lesson/Date Shabad Listen/Watch
Indianapolis, USA
Oct 17, 2009 pwieAw rqnu Grwhu dIvw bwilAw ]
paaeiaa rathan gharaahu dheevaa baaliaa.
LISTEN
Oct 18, 2009 siqguru pUrw myrY nwil ]
sathigur pooraa maerai naal.
LISTEN
Bandi Chor Diwas
Oct 17, 2009 pwieAw rqnu Grwhu dIvw bwilAw ]
paaeiaa rathan gharaahu dheevaa baaliaa.
LISTEN
Saturday Programmes
a a ]
Feb 7 a.
LISTEN
a a ]
Feb 14 a.
LISTEN
a a ]
Feb 21 a.
LISTEN
a a ]
Feb 28 a.
LISTEN
a a ]
Mar 7 a.
LISTEN
a a ]
Mar 14 a.
LISTEN
a a ]
Mar 21 a.
LISTEN
a a ]
Mar 28 a.
LISTEN
a a ]
Apr 4 a.
LISTEN
a a ]
Apr 11 a.
LISTEN
a a ]
Apr 18 a.
LISTEN
a a ]
Apr 25 a.
LISTEN
feedback