try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Guru Granth Sahib (GGS) Web Academy

Anand Karaj

Lesson/Date Shabad Listen/Watch
1 ieik igrhI syvk swiDkw gurmqI lwgy ]
eik girehee saevak saadhhikaa guramathee laagae.
LISTEN
2 ieik igrhI syvk swiDkw gurmqI lwgy ]
eik girehee saevak saadhhikaa guramathee laagae.
LISTEN
3 squ sMqoKu kir Bwau kuVmu kuVmweI AwieAw bil rwm jIa ]
sath sa(n)thokh kar bhaao kurram kurramaaee aaeiaa bal raam jeeo.
LISTEN
4 BY BMjn imhrvwn dws kI rwKIAY ]
bhai bha(n)jan miharavaan dhaas kee raakheeai.
LISTEN
5 hBy swk kUVwvy ifTy qau plY qYfY lwgIY ]
habhae saak koorraavae ddit(h)ae tho palai thaiddai laagee.
LISTEN
6 a ]
a.
LISTEN
7 a ]
a.
LISTEN
8 a ]
a.
LISTEN
9 a ]
a.
LISTEN
10 a ]
a.
LISTEN
11 a ]
a.
LISTEN
feedback