try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Guru Granth Sahib (GGS) Web Academy

Savya

Lesson/Date Shabad Listen/Watch
1 ]
SRAVAG SAMUH SIDHAN KE {SAVAIYE-1&2}
LISTEN
2 ]
JIT PHIRAI SABH DISAN KO {SAVAIYE-3 &4}
LISTEN
3 ]
SUDH SIPAH DURANT DUBAH {SAVAIYE-5 &6}
LISTEN
4 ]
DANAV DEV PHANIND NISACHAR {SAVAIYE-7&8}
LISTEN
5 a ]
KAHA BHAYO JO DOU LOCHAN MOOND KAI {SAVAIYE-9&10}
LISTEN
feedback